top of page
Ara

Covid-19 Salgını Nedeni ile Yurtdışı ile Yapılan Türev İşlemlere İlişkin Yeni Kısıtlamaları


Covid-19 Salgını Nedeni ile BDDK ve SPK yurtdışı ile yapılan türev işlemleri kısıtladı


Covid-19 salgını nedeniyle, finansal istikrarın korunması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) arka arkaya basın açıklamaları yaparak yurtdışı yerleşikler ile yapılacak türev işlemlere ilişkin kısıtlamalar getirmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 12 Nisan 2020 tarihinde 8989 sayılı Kararı’na ilişkin BDDK bir basın açıklaması yayınlamıştır. Bu açıklama çerçevesinde alınan kararlar aşağıda yer almaktadır.

  • Türkiye’de yerleşik bir banka ile yurtdışındaki yerleşik kişiler arasında yurtdışı yerleşiklerin, vadesinde Türk bankalarından Türk Lirası (“TL”) alımı ve Türk bankalarının da yurtdışı yerleşiklerden döviz alımı ile sonuçlanacak olan para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinin toplamı, söz konusu bankanın en son hesaplanan özkaynağının %1’i ile sınırlandırılmıştır. Böylece, söz konusu oran BDDK’nın 9 Şubat 2020 tarihli Basın Açıklaması’nda %10 iken 12 Nisan 2020 tarihli açıklaması ile %1’e indirilmiştir.

  • Türkiye’de yerleşik bir banka ile yurtdışındaki yerleşik kişiler arasında vadesinde Türk bankalarının yurtdışı yerleşiklerden TL alarak karşılığında yurtdışı yerleşiklere döviz satışı ile sonuçlanacak olan para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinin toplamının, Türk bankasının en son hesaplanan özkaynağına oranı, ileri valörlü işlemin vadesine (valör tarihine) göre belirlenen oranı geçmeyecek şekilde sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, BDDK, vadesine 7 gün kalan işlemler için %1, vadesine 30 gün kalan işlemler için %2 ve vadesine 1 yıl kalan işlemler için %10 olarak sınırlamayı belirlemiştir. Böylece, söz konusu oran BDDK’nın 9 Şubat 2020 tarihli Basın Açıklaması’nda vadesine 7 gün kalan işlemler için %10 olarak belirlenmişken 12 Nisan 2020 tarihli açıklama ile %1’e indirilmiştir.

  • Vadeli bir işlem olduğu için vadeden önce bozulmak istenmesi veya vadenin uzatılmak istenmesi halinde BDDK’nın yazılı onayının alınması şartı getirilmiştir.

  • BDDK, 9 Şubat 2020 tarihli basın açıklamasında, ilgili Türk bankasının konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile gerçekleştireceği vadede TL alım veya TL satım yönündeki swap, opsiyon ve türev işlemlerini bu sınırlamanın kapsamı dışında tutmuş olup 12 Nisan 2020 tarihli açıklamada bu istisna korunmuştur.

  • BDDK, 9 Şubat 2020 tarihli basın açıklamasında, söz konusu TL alım yönünde gerçekleşen vadeli işlemlerin vadesine göre farklı oranları özkaynak sınırlamasında (90 – 360 gün vadeli işlemlerde %75; 360 gün üzeri işlemlerde %50 oranında) dikkate almakta iken 12 Nisan 2020 tarihli açıklaması ile bu farklı dikkate alınma oranları yönündeki uygulama ortadan kaldırılmıştır.

SPK ise 13 Nisan 2020 tarihinde bu konuda bir basın açıklaması yapmış ve aynı tarihte yayınladığı 2020/24 sayılı Bülteni’nde aldığı kararı yayınlamıştır. Bu açıklama çerçevesinde alınan kararlar aşağıda yer almaktadır.

  • Sermaye piyasası kurumları ile yurtdışındaki yerleşik kişiler arasında yurtdışı yerleşiklerin, vadesinde ilgili sermaye piyasası kuruluşundan TL alımı ve ilgili sermaye piyasası kuruluşunun da yurtdışı yerleşiklerden döviz alımı ile sonuçlanacak olan para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinin toplamı, söz konusu kuruluşun en son hesaplanan özkaynağının %1’i ile sınırlandırılmıştır.

  • Vadeli bir işlem olduğu için vadeden önce bozulmak istenmesi veya vadenin uzatılmak istenmesi halinde SPK’nın yazılı onayı alınması şartı getirilmiştir.

  • Sermaye piyasası kurumları ile yurtdışındaki yerleşik kişiler arasında vadesinde ilgili sermaye piyasası kuruluşunun yurtdışı yerleşiklerden TL alarak karşılığında yurtdışı yerleşiklere döviz satışı ile sonuçlanacak olan para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinin toplamının, ilgili kurumun en son hesaplanan özkaynağına oranı, ileri valörlü işlemin vadesine (valör tarihine) göre belirlenen oranı geçmeyecek şekilde sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, SPK, vadesine 7 gün kalan işlemler için %1, vadesine 30 gün kalan işlemler için %2 ve vadesine 1 yıl kalan işlemler için %10 olarak sınırlamayı belirlemiştir.


Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments


bottom of page