top of page
Ara

Kambiyo Muamelelerinde Bsmv Oranı İle Finansman Bonoları Stopaj Oranı Artırıldı
1. Kambiyo işlemlerinden alınan BSMV oranı artırıldı.

24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun Nispet başlıklı 33’üncü maddesi değiştirilmiş olup kambiyo muamelelerine uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisinin (“BSMV”), 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kambiyo satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir) olarak hesaplanmasına karar verilmiştir. Buna göre, 14 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’ndan beri (aşağıda (i) maddesine bakınız) kambiyo (döviz, altın vs) satışından kaynaklanan işlemlerde tahsil edilecek BSMV oranı, kambiyo satış tutarı üzerinden %0.1 (binde 1) iken söz konusu değişiklik ile birlikte %1 (yüzde bir)’e yükseltilerek önemli oranda artırılmıştır. Öte yandan, aynı maddede BSMV oranından istisna tutulan işlemlerde sıralanmış olup bunlar geçmiş tarihli Cumhurbaşkanı Kararları ile getirilen istisnalar ile aynıdır.

Kambiyo işlemlerinden alınan BSMV Oranı’na ilişkin geçmiş tarihli Cumhurbaşkanı Kararları’nı aşağıda paylaşıyoruz. Söz konusu kararlarda BSMV oranından istisna tutulan işlemler 23 Mayıs 2020 tarihli değişiklik sonrası da geçerliliğini korumaktadır.

1.1. 14 Mayıs 2019 tarihli ve 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Türkiye’de gerçekleştirilen kambiyo muamelelerinden BSMV alınması yönündeki uygulama 2008 yılında uygulamadan kaldırılmıştı. Ancak, 15 Mayıs 2019 tarihinde 30775 sayılı Resmi Gazete’de 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanarak, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun Nispet başlıklı 33’üncü maddesi değiştirilmiş ve kambiyo satış tutarı üzerinden “binde bir” oranında BSMV alınması yönündeki uygulama getirilmişti. Öte yandan, aynı maddede, kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden “binde bir” oranındaki BSMV’den istisna tutulan işlemler de belirtilmiştir. Bunlar;

  • Bankalar ile yetkili kuruluşların birbirleri ile yaptıkları kambiyo satışları,

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları, ve

  • Döviz kredisi kullanılan veya kullanımına aracılık eden banka tarafından, döviz kredisinin ödenmesine yönelik, kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları işlemleridir.

1.2. 16 Haziran 2019 tarihli 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

14 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’ndan kısa bir süre sonra, 17 Haziran 2019 tarihinde 30804 sayılı Resmi Gazete’de 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanarak, yukarıda yer alan istisnalara iki kambiyo işlemi daha eklenmiştir. Bunlar;

  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları, ve

  • İhracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarıdır.


2. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemleri kambiyo işlemi olarak kabul edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir idaresi Başkanlığı’nın Türkiye Bankalar Birliği’ne 21 Mayıs 2020 tarihinde ilettiği yazı ile, bankaların vadesiz ve yatırım hesapları üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın alım satım işlemlerinin kambiyo işlemi olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bu kapsamda altın satış işlemlerinden kambiyo satış tutarı üzerinden BSMV hesaplanması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

3. Gerçek kişilerin finansman bonoları ve kira sertifikalarından sağladığı gelirlere uygulanan stopaj oranı artırıldı.

24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı yayınlanarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 67’nci maddesinde yapılan değişiklikle bireysel yatırımcıların finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen 1 (bir) yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlayacağı gelirler ve kazançlar için vergi tevkifat (stopaj) oranı, değişiklikten önce %10 iken değişiklik ile birlikte %15 oranına çıkartılmıştır. Yeni stopaj oranı, Karar’ın yayınlandığı 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren iktisap edilen finansman bonoları ve kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacaktır.

Bu değişiklik, bireysel yatırımcının mevduat yerine kısa vadeli finansman bonosuna/kira sertifikasına yatırım yapmasındaki artıştan kaynaklanmakta olup, bireysel yatırımcının mevduattan elde ettiği getiriye uygulanan stopaj oranı ile finansman bonosundan elde ettiği gelire uygulanan stopaj oranının eşitlenmesi hedeflenmiştir.


Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Comments


bottom of page