top of page
Ara

BDDK'nın Yeni Kredi Düzenlemeleri


16 Nisan 2020 tarihli 8999 sayılı Karar


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) 16 Nisan 2020 tarihinde 8999 sayılı bir karar alarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 93’üncü maddelerine dayanarak, bankaların, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetimi’nden, yabancı para cinsinden olan alacaklarına ilişkin olarak, 23 Ekim 2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında tanımlanan Standart Yaklaşım metodu ile krediye esas tutar hesaplamasında risk ağırlığının %0 olarak uygulanabilmesine karar vermiştir.

Bilindiği üzere, bankaların maruz kaldıkları riskler nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı konsolide ve konsolide olmayan bazda yeterli özkaynak bulundurma yükümlüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğün hesaplanmasında kredi riskine esas tutar baz alınmaktadır. Bu karar ile BDDK, bankaların devletten olan yabancı para cinsinden alacaklarının risk ağırlığını sıfıra düşürerek kredi riskine esas tutar hesaplamasının dışında bırakmıştır. Böylece, bankaların, söz konusu kredilere ilişkin herhangi bir kaynak ayırma yükümlülüğü kalmamıştır ki bu da bankalar için olumlu bir gelişme olmuştur.


18 Nisan 2020 tarihli 9000 sayılı Karar

BDDK, 18 Nisan 2020 tarihinde 9000 sayılı bir karar alarak, Kovid-19 salgının ekonomiye ve piyasaya olan etkilerinin azaltılması ve bankaların ülkenin kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmasını sağlamak amacı ile, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 43/2 ve 93’üncü maddelerine dayanarak, 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde bankaların haftalık olarak aktif rasyolarını hesaplayacakları formülü tanımlamıştır. Bu formül ile BDDK, bankaların topladıkları mevduat ile;

  • bireysel ve ticari müşterilerine kredi sağlamaya devam etmesini,

  • döviz mevduatları için, TCMB’de swap işlemleri yolu ile TL mevduata çevirmesini,

  • Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin ihraç ettiği borçlanma araçları, kira sertifikaları, eurobondlar ile özel sektör bono ve tahvillerinin almasını, amaçlamaktadır.

Önemli bir not ise, BDDK, her ay sonu itibari ile bankalarca bu yeni formüle göre hesaplanacak aktif rasyosunun, mevduat bankaları için %100; katılım bankaları için ise %80’in altına düşmemesine karar vermiştir. Bu formül ve devamındaki düzenleme ile, BDDK, mevduat bankalarının, topladıkları mevduatın tamamını ve katılım bankalarının ise %80’ini; yukarıda belirttiğimiz şekilde, sektöre kredi sağlanması, menkul kıymet işlemleri ve TCMB swap işlemlerinde değerlendirmesini amaçlamaktadır. BDDK tarafından getirilen bu düzenlemeye aykırı davranılması halinde ise, ilgili bankalar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 148’inci maddesi uyarınca idari para cezasına maruz kalacaktır.


Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Yorumlar


bottom of page