top of page
Ara

Euroclear Bank ve Clearstream Banking ile KKTC Şubeleri’ne TL İşlemlere İlişkin Sınırlama


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“Kurul”) 5 Mayıs 2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı ile, Türkiye’de yerleşik bankalara, konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurtdışındaki finansal kuruluşlar ile yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının ilgili bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5’i ile sınırlandırılması kuralını getirmişti.

Kurul, 20 Mayıs 2020 tarihli 9031 sayılı Kararı ile bu sınırlamaya bir takım istisnalar getirdi.

  • TL cinsinden tahvil ve TL cinsinden kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının etkin şekilde yürütülmesi ve TL cinsinden menkul kıymetlerin işlem görmesini teminen, sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan yabancı merkezi saklama kuruluşları arasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek kuruluşların bu yükümlülükten muaf tutulmasına karar verildi ve bu karara istinaden Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşlar söz konusu sınırlamadan muaf tutuldu.

  • Türkiye’de yerleşik bankaların;

    • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası ve KKTC Kalkınma Bankası A.Ş. ile gerçekleştirecekleri 5 Mayıs 2020 tarihli Karar kapsamındaki TL işlemleri, ve

    • Türk bankalarının, KKTC’de faaliyet gösteren şubeleri ile gerçekleştirecekleri TL işlemleri ile söz konusu şubelerin KKTC Merkez Bankası’nda bulundurmak zorunda oldukları zorunlu karşılık yükümlülükleri kapsamındaki TL cinsinden tutarlar söz konusu sınırlamadan muaf tutuldu.


Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments


bottom of page