top of page
Ara

BDDK Kararı - Türev İşlem Sınırlamaları Esnetildi

Covid-19 salgını nedeniyle, finansal istikrarın korunması amacıyla, 12 Nisan 2020 ve 13 Nisan 2020 tarihlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) arka arkaya basın açıklamaları yaparak yurtdışı yerleşikler ile yapılacak türev işlemlere ilişkin kısıtlamalar getirmişti.

BDDK, bu defa, 25 Eylül 2020 tarihinde 9169 sayılı Kararı ile söz konusu kısıtlamalara esneklik getirdi. Bu açıklama çerçevesinde alınan kararlar aşağıda yer almaktadır.

  • 12 Nisan 2020 tarihli ve 8989 sayılı BDDK Kararı’nda, Türkiye’de yerleşik bir banka ile yurtdışındaki yerleşik kişiler (konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları hariç) arasında yurtdışı yerleşiklerin, vadesinde Türk bankalarından Türk Lirası (“TL”) alımı ve Türk bankalarının da yurtdışı yerleşiklerden döviz alımı ile sonuçlanacak olan para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinin toplamı, söz konusu bankanın en son hesaplanan özkaynağının %1’i ile sınırlandırılmış iken 25 Eylül 2020 tarihli kararı ile BDDK, söz konusu oranı BDDK’nın 9 Şubat 2020 tarihli Basın Açıklaması’nda belirlenmiş olan %10 oranına tekrar çıkarmıştır.

  • 12 Nisan 2020 tarihli ve 8989 sayılı BDDK Kararı’nda, Türkiye’de yerleşik bir banka ile yurtdışındaki yerleşik kişiler (konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları hariç) arasında vadesinde Türk bankalarının yurtdışı yerleşiklerden TL alarak karşılığında yurtdışı yerleşiklere döviz satışı ile sonuçlanacak olan para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinin toplamının, Türk bankasının en son hesaplanan özkaynağına oranı, ileri valörlü işlemin vadesine (valör tarihine) göre belirlenen oranı geçmeyecek şekilde sınırlandırılmıştı. Bu çerçevede, 25 Eylül 2020 tarihli kararı ile BDDK, 12 Nisan 2020 tarihli BDDK Kararı ile türev işlemlere getirilen sınırlamaları hafifleterek, vadesine 7 gün kalan işlemler için söz konusu oran %1 iken %2’ye, vadesine 30 gün kalan işlemler için %2 iken %5’e ve vadesine 1 yıl kalan işlemler için %10 iken %20’ye artırmıştır.

  • Valör tarihi işlem tarihinden ileri olan ileri vadeli türev işlemler için ise yukarıda yer alan hesaplama yapılırken valör tarihinin esas alınacağına ilişkin açıklık getirilmiştir.

  • 12 Nisan 2020 tarihli ve 8989 sayılı BDDK Kararı’nda yer verilen, söz konusu oranların günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı, opsiyon işlemlerinin hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacağı, valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınacağı, mevcut aşımlar giderilinceye kadar aşım bulunan vade aralığında işlem yapılmayacağı ve her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce bozulmak istenilmesi veya vadesinin uzatılmasının istenilmesi durumunda BDDK’nın yazılı onayının alınması yönündeki hususlar aynen uygulanmaya devam edilecektir.


Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comentários


bottom of page