top of page
Ara

Euroclear Bank ve Türkiye Anlaşma İmzaladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’de ihraç edilen ve borçlanma araçları piyasasında işlem gören devlet iç borçlanma senetlerine (“DİBS”) takas ve saklama hizmeti sunulması hususunda Türkiye ile yabancı merkezi saklama kuruluşu olan Euroclear Bank arasında anlaşma imzalandığını duyurmuş bulunmaktadır. Euroclear Bank ile yapılan bu işbirliği ile, yabancı yatırımcıların DİBS’ne ve de Türk bono piyasasına erişiminin artırılması amaçlanmıştır.

Euroclear Bank ile imzalanan yeni Anlaşma ne getirmektedir?

  • Bu Anlaşma ile, Euroclear Bank, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda[1] (“MKK”) hesap açarak, kendisinde hesabı bulunan yabancı yatırımcılara, Türk bono piyasasındaki DİBS işlemlerinde takas ve saklama hizmeti sunacaktır.

  • Yabancı yatırımcı, Türkiye’de yerleşik bankalarda doğrudan saklama hesabı olmasa dahi, Euroclear Bank’de sahip olduğu mevcut saklama hesabı ile Türk borçlanma araçları piyasasında alıp sattığı TL, Avro, Amerikan Doları ve altın cinsinden DİBS’lerin takas işlemlerini yapacak ve mevcut saklama hesabında ilgili kıymetleri tutacaktır.

  • DİBS’ler yabancı fon portföylerinde ve endekslerde daha yüksek oranda tutulacaktır.Yabancı yatırımların yerel DİBS işlemlerindeki artış, borçlanma maliyetlerini de düşürecektir.

  • Yabancı yatırımcılar yerel tahvil piyasasına daha rahat ulaşabileceğinden, DİBS’lerin uluslararası piyasalarda teminat olarak kabul edilme kabiliyeti de artacaktır.

Operasyonel süreç nasıl İşleyecek?

  • Euroclear Bank, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda tüm yabancı yatırımcıların menkul kıymetlerinin birlikte tutulacağı “omnibus (toplu) hesap”[2] açacaktır. Dolayısı ile Euroclear Bank, MKK nezdinde her bir yatırımcı için ayrı hesap açmak zorunda kalmayacaktır.

  • Euroclear Bank, MKK nezdinde omnibus (toplu) hesap açmak ve üyelik için gerekli prosedürleri başlatmış bulunmaktadır. Bu arada MKK ile Euroclear Bank arasındaki teknik altyapı çalışmaları ve test süreçleri halen devam etmekte olup Temmuz ayı ortasında sürecin tamamlanması beklenmektedir.

Öte yandan, MKK, yabancı yatırımcıların Euroclear ile yapılan bu işbirliğinden fayda sağlamaya başlamasından itibaren, ileriki dönemlerde diğer ülkelerin merkezi saklama kuruluşlarının da kendi yatırımcılarına aynı hizmeti sunmak amacı ile üyelik için MKK ile iletişimde olmasını ve MKK nezdinde omnibus (toplu) hesap açmasını beklediklerini belirtmiştir.


Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

[1] Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türk sermaye piyasasının Merkezi Saklama Kuruluşu olarak üyelerine kayıt, takas ve saklama hizmetleri sunmaktadır.

[2] 30809 sayılı ve 22.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve SPK tarafından çıkarılan Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (II-13.1) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (II-13.1.c) ile, yabancı merkezi saklama kuruluşlarının, yabancı yatırımcıların sahibi olduğu sermaye piyasası araçlarını, hak sahibi bazında olmaksızın toplu olarak izleyebilmesini sağlayan omnibus (toplu) hesap altyapısı yürürlüğe girmiştir. Buna bağlı olarak, SPK, yabancı şirket veya yabancı fonların sahip olduğu devlet iç borçlanma senetlerinin toplu hesaplarda tutulabileceği yönünde karar almıştır.

コメント


bottom of page