top of page
Ara

Kamu Özel İşbirliği Projelerinde Kullanıla Döviz Kredilerine ilişkin Kısıtlama Kaldırıldı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”), 8 Aralık 2020 tarihli ve 692596 sayılı yazısı ile, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”)’nın Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde (“Genelge”) değişiklik yaparak, Türkiye’de yerleşik kişilerin, döviz gelirine sahip olması kaydıyla yurtiçinden veya yurtdışından döviz kredisi kullanabileceği kuralına getirilen istisnalara yeni birini daha eklemiştir.

Buna göre, Genelgenin 21’inci ve 40’ıncı maddelerinde (Döviz Geliri Olma Şartı Aranmayan Krediler) değişiklik yapılarak[1], kamu-özel işbirliği kapsamında gerçekleştirilecek projeleri (“PPP”) yürütmek ile görevli olan Türkiye’de yerleşik kişilerin ortağı olan Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler, döviz gelirleri olmasa da, projeyi yürütmekle görevli Türkiye’de yerleşik kişinin sermayesine eklenmek kaydıyla döviz kredisi kullanabileceklerdir. Bu noktada belirtmeliyiz ki söz konusu istisnadan halihazırda kamu-özel işbirliği kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmek ile görevli olan Türkiye’de yerleşik kişiler yararlanmaktadır.[2]

Genelge, PPP projelerinde aşağıdaki dokümanların kredinin kullanımına aracılık edecek bankaya ibrazını şart koşmaktadır.

i. Projeyi yürütmekle görevli olan şirketin kuruluşuna ilişkin ticaret sicil gazetesi örneği,

ii. Uygulama sözleşmesinin taraflar, konu, tutar , tarih ve imza gibi sayfa asılları,

iii. Sözleşme tutarını içerecek şekilde ilgili kamu kuruluşundan alınacak onay yazısı,

iv. Sermaye artırım kararı ve

v. Kredi tutarının şirketin sermayesine ekleneceğine dair taahhüt mektubu.

Aşağıdaki hususları da not etmek isteriz.

  • Banka tarafından aracılık edilecek kredi tutarı, sermaye artırım kararında veya taahhütte belirtilen sermaye artırım tutarını geçemez.

  • Kredi bedeli, sermaye artışına ilişkin belgeler bankaya ibraz edilinceye kadar aracı banka tarafından bloke hesapta tutulur ve

  • Sermaye artırımının tescil edildiğine dair ticaret sicil yazısı bankaya sunulduğunda, kredi bedeli, aracı banka tarafından görevli şirketin hesabına transfer edilmektedir.

Bu değişiklik ile, kamu-özel işbirliği kapsamında yürütülen projeler için kullandırılacak döviz kredilerine bir kolaylık daha sağlanmıştır.


Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

[1] Sermaye Hareketleri Genelgesi, Madde 21/15/e ve Madde 40/15/d [2] Sermaye Hareketleri Genelgesi, Madde 21/1/d ve Madde 40/1/e
Comentários


bottom of page