top of page
Ara

TCMB - Kredi Kartı Akdi Faiz Oranları ve TL Likidite Yönetimine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin olarak 31 Ekim 2020 tarihli 2020-64 sayılı ve TL Likidite yönetimine ilişkin olarak ise 2 Kasım 2020 tarihli 2020-65 sayılı Basın Duyurularını yayınlamıştır.

İlgili Basın Duyurularının kapsamına aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır.

  • TCMB, 31 Ekim 2020 tarihli ve 2020-64 sayılı Basın Duyurusu ile, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının, güncel piyasa koşullarını yansıtan, öngörülebilir ve kurala bağlı bir yöntem ile belirlenmesine karar vermiştir.

Bu çerçevede, TCMB, 31 Ekim 2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmi Gazete’de 2020/16 sayılı Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliği yayınlamış ve bu Tebliğ ile 2016/8 sayılı Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliği yürürlükten kaldırmıştır. Buna göre, hesaplama yöntemi olarak, bankaların fonlama maliyeti olarak ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranları dikkate alınarak, “2020/4 sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde hesaplanan referans oran esas alınacaktır. Kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise, referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenecek olup buna bağlı olarak da azami gecikme faiz oranı belirlenecektir.

Sonuç olarak, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,46; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,76; YP cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,17; aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 1,47 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu oranlar azami olup bankalar, kredi kartı ve KMH işlemlerinde bu oranların üzerinde faiz uygulayamayacak ve bu oranların altında olmak kaydıyla faizlerini serbestçe belirleyecektir. Hesaplanan söz konusu oranlar, her ayın sondan beşinci günü TCMB resmi internet sitesinde ilan edilecek ve takip eden ayın ilk gününden itibaren geçerli olacaktır.

  • TCMB, 2 Kasım 2020 tarihli ve 2020-65 sayılı Basın Duyurusu ile, likidite yönetimi kapsamında yeni bir sıkılaştırma adımı atarak, 3 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırlamıştır. Ayrıca, açık piyasa işlemlerinde TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gecelik vadeli repo işlemlerini durdurmuştur.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comentários


bottom of page