top of page
Ara

7247 Sayılı Kanun

7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”), 31167 sayılı Resmi Gazete’de 26 Haziran 2020 tarihinde yayınlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Kanun ile, finansal kuruluşlar, müşterileri ile imzaladıkları sözleşmeleri; mesafeli olup olmadığına bakılmaksızın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) gibi üst kuruluşların yazılı şekil yerine belirleyeceği bilişim veya elektronik haberleşme cihazları üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Böylece, ilgili finansal kuruluşun müşterileri ile her defasında fiziki olarak yan yana gelmek sureti ile sözleşme ilişkisini kurması zorunluluğu geride bırakılmış olup, gelişen teknoloji yöntemleri kullanılarak finansal kuruluşlar ile doğrudan elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulması ve devam ettirilebilmesinin önü açılmıştır.


Kanundan Etkilenen Finansal Kuruluşlar ve Değişen İlgili Mevzuat

7247 sayılı Kanun çerçevesinde, aşağıda belirttiğimiz finansal kuruluşların bağlı olduğu hukuki mevzuat değişikliğe uğramıştır.

  • Bankalar ve müşterileri arasındaki sözleşmeler, i) yazılı şekilde veya ii) mesafeli olarak (uzaktan iletişim araçları ile) veya iii) mesafeli olsun olmasın, BDDK’nın belirleyeceği bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden müşteri kimliğinin doğrulanmasına ilişkin yöntemler kullanılarak düzenlenebilecektir. Bu sözleşmelere ilişkin usul ve esaslar BDDK tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 76/2’nci maddesi değiştirilmiştir.

  • Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki sözleşmeler, en az 12 punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak i) yazılı şekilde veya ii) mesafeli olarak (uzaktan iletişim araçları ile) veya iii) mesafeli olsun olmasın, BDDK’nın belirleyeceği bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden müşteri kimliğinin doğrulanmasına ilişkin yöntemler kullanılarak düzenlenebilecektir. Bu sözleşmelere ilişkin usul ve esaslar BDDK tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 24/1’nci maddesi değiştirilmiştir.

  • Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile müşterileri arasında imzalanan finansal kiralama sözleşmeleri, faktoring sözleşmeleri ve finansman sözleşmeleri, i) yazılı şekilde veya ii) mesafeli olarak (uzaktan iletişim araçları ile) veya iii) mesafeli olsun olmasın, BDDK’nın belirleyeceği bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden müşteri kimliğinin doğrulanmasına ilişkin yöntemler kullanılarak düzenlenebilecektir. Bu sözleşmelere ilişkin usul ve esaslar BDDK tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 22/1, 38/2 ve 39/3’üncü fıkraları değiştirilmiştir.

  • Yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki sözleşmeler, i) yazılı şekilde veya ii) mesafeli olarak (uzaktan iletişim araçları ile) veya iii) mesafeli olsun olmasın, SPK’nın belirleyeceği bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden müşteri kimliğinin doğrulanmasına ilişkin yöntemler kullanılarak düzenlenebilecektir. Bu sözleşmelere ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 42’nci maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir.

  • Ödeme hizmetlerine ilişkin ödeme hizmeti kullanıcısı ile imzalanan çerçeve sözleşmeler i) yazılı şekilde veya ii) mesafeli (uzaktan iletişim araçları ile) veya iii) mesafeli olsun olmasın, TCMB’nin belirleyeceği bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden müşteri kimliğinin doğrulanmasına ilişkin yöntemler kullanılarak düzenlenebilecektir. Bu kapsamda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 12/3’üncü fıkrasına bir cümle eklenmiştir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments


bottom of page