top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

MENKUL KIYMETLER
VE SERMAYE PİYASALARI 

Farklı sektörlerden gelen birçok müvekkilimize şirket sermayesini artırma yöntemleri ve menkul kıymet ihracı konularında pratik hukuki tavsiyelerde bulunuyoruz. Yerli ve yabancı, halka açık ve halka kapalı şirketleri, özel sermaye fonlarını ve bankaları aşağıdaki işlemler başta olmak üzere her türlü sermaye piyasası işlemlerinde temsil ediyoruz:

  • Pay ve Borçlanma Aracı İhraçları

      (hem ulusal hem de 144A ve Reg S kurallarına göre                        yapılan uluslararası ihraçlar ile Sukuk/kira sertifikası                          ihraçları)

  • Birleşme, Bölünme ve Kottan çıkarma

  • Halka Arz

  • Pay Alım Teklifi

  • Tahsisli ve Nitelikli Yatırımcıya Satış

  • Yeniden Yapılandırma

Sermaye piyasaları ve menkul kıymetler çalışma alanı kapsamında; türev araçlar, yapılandırılmış finansal ürünler, saklama ve takas, repo ve ters repo, girişim sermayesi, kitle fonlaması, blok zincir, kripto para ve ICO konuları da dahil olmak üzere her türlü finansal ürün ile ilgili olarak aracı kurumlara, portföy yönetim şirketlerine, sigorta şirketlerine ve kurumsal yatırımcılara sahip olduğumuz geniş bilgi ve birikimi kullanarak destek oluyoruz.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul düzenlemeleri kapsamındaki sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin müvekkillerimize düzenli olarak eğitim veriyoruz ve onlara her türlü konuda rehberlik ediyoruz.

SECURITIES_AND_CAPITAL_MARKETS.jpg
bottom of page