top of page
Ara

SPK Tebliğlerinde Son Değişiklikler


Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (VII-128.8.a) ile III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.b) (“Değişiklik Tebliğleri”) yayınlandı. Değişiklik Tebliğleri, 11. Kalkınma Planı (2019-2023) ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde alınan tedbirlere uyumlu olarak, ipotek finansman kuruluşlarının (“İFK”) borçlanma aracı ve varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet (“VİDMK”) ihraçlarının daha aktif hale gelmesini ve artmasını amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak, İFK’ların ihraç limitinin sermayesinden bağımsız hale getirilmesi ve ihraç maliyetlerinin azaltılmasına yönelik değişiklikler Değişiklik Tebliğleri’nin yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Değişiklik Tebliğleri Ne Getirdi?

Borçlanma Araçları Tebliğinde yapılan değişiklikler ile,

  • İFK’lar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına ihraç tavanı limiti uygulanmayacaktır (Md. 9/13).

  • İFK’lar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları için Kurul ücreti 2021 yıl sonuna kadar alınmayacak ve sonrasında ise Kurul ücretinin yarısı oranında tahsil edilecektir (Md. 12/6).

Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde yapılan değişiklikler ile,

  • İFK veya İFK’ların kurucusu olduğu fonlar tarafından ihraç edilen VİDMK’lar için ihraç tavanı limiti uygulanmayacaktır (Md. 7/9.c).

  • İFK veya İFK’ların kurucusu olduğu fonlar tarafından ihraç edilecek VİDMK’lar için Kurul ücretinin yarısı tahsil edilecektir (Md. 29/5).

  • 31.12.2019 tarihine kadar VİDMK ihraçlarından Tebliğin 29. Maddesi’nde belirtilen oranlarda Kurul ücreti alınmaması yönündeki düzenleme (Geçici Md.1/3) 31.12.2021 tarihine kadar yapılacak ihraçları kapsayacak şekilde uzatılmıştır.

Hatırlatma: Kurul, 14 Mayıs 2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmi Gazete’de III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1.ç)’i yayınlamıştı. Söz konusu Değişiklik Tebliği ile İFK’lar tarafından yapılan teminatlı menkul kıymet ihraçlarında da Kurul ücretinin indirilmesine ve tedavül limitinin uygulanmamasına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmişti. Bu konuya ilişkin yayınımıza https://www.sadik-sadik.com/turkish-regulator-eases-covered-bond-issuance-for-mortgage-finance institutions/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Comments


bottom of page