top of page
Ara

Merkezi karşı taraf hizmetine ilişkin değişiklik yönetmelikleri yayınlandı

Sermaye Piyasası Kurulu, 30 Temmuz 2022 tarihli ve 31908 sayılı Resmi Gazete’de İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğinde (“MKT Yönetmeliği”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte (“MTK Genel Yönetmeliği”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayınladı.

Her iki Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen son değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

  1. MKT Yönetmeliği’nin 52’nci maddesine A fıkrası eklenmiş ve merkezi karşı taraf (“MKT”) hizmeti vermeye yetkili olan Takasbank’ın MKT hizmeti verdiği piyasalarda işlem yapma yetkisi olduğu, MKT üyeliği ile ilgili şartlardan da muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

  2. MTK Genel Yönetmeliği’nin 34/A maddesi 4’üncü fıkrasında yapılan değişiklik ile MKT hizmeti veren merkezi takas kuruluşunun yatırım yapabileceği yatırım araçlarının kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, MTK, i) kendi nakit kaynaklarını TCMB ve Türkiye’deki mevduat bankaları yanında Borsa İstanbul Para Piyasası, Swap Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasasında; ii) nakit teminatlarını ve nakit garanti fonu katkı paylarını ise TCMB ve Türkiye’deki mevduat bankaları yanında Borsa İstanbul Para Piyasası ve Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası altında yer alan Repo/Ters Repo Pazarında aynı Tebliğ’in 34/A maddesi 3’üncü fıkrasında tanımlanan borçlanma senetleri ile teminatlandırılacak şekilde değerlendirebilecektir.Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Comments


bottom of page