top of page
Ara

Kambiyo Muamelelerinde BSMV Oran İndirildi


Bankalar nezdinde yapılan kambiyo işlemlerinden alınan BSMV oranı indirildi, TL mevduata uygulanan stopaj oranı azaltıldı. 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile finans piyasasında normalleşme yönünde aşağıdaki adımlar atıldı.

1. Kambiyo işlemlerinden alınan BSMV oranı indirildi.

24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun Nispet başlıklı 33’üncü maddesi değiştirilmiş ve kambiyo muamelelerine uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisinin (“BSMV”), 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kambiyo satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir) olarak hesaplanmasına karar verilmişti. Bu oran, Karar ile %0.2 (binde iki)’ye indirilmiştir.

2. TL mevduattan alınan stopaj oranı azaltıldı.

Karar ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 67’nci maddesinde yapılan değişiklikle, stopaj oranları aşağıda yer alan oranlara indirilmiştir. Böylece stopaj oranları; TL mevduatlarda;

  • vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için %15 iken %5;

  • 1 yıla kadar vadeli hesaplar için %12 iken %3;

  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 iken %0;

  • Değişken faiz uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 ve Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarında;

  • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için %5,

  • 1 yıla kadar vadeli hesaplar için %12 şken %3;

  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 iken %0; olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yeni stopaj oranları, Karar’ın yayınlandığı 31 Aralık 2020 tarihine kadar açılan vadesiz ve özel cari hesaplara ve de 30 Eylül 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihi arasında açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faiz ve kar paylarına uygulanacaktır.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Comments


bottom of page