top of page
Ara

TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi’ne (“Genelge”) “Kredi Bakiyesinin Hesaplanması” başlıklı 16/A sayılı yeni bir madde eklemiştir. Bu madde ile, döviz kredilerinde, kredi bakiyesi hesaplamasına, Türkiye’de yerleşik kişilerin1 yurtiçinden ve yurtdışından mevzuata aykırı şekilde kullandığı tespit edilen döviz kredilerinin de dahil edileceği açıkça belirtilmiştir. Bunun yanında, eklenen yeni madde ile söz konusu mevzuata aykırı olarak kullanılan döviz kredilerinden kaynaklanan tutarın eklenmesi ile kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarını aşması halinde ise, mevzuata aykırı kullanımdan kaynaklanan tutarın, aşıma neden olan kısmının kredi bakiyesi hesaplamasında dikkate alınmayacağı da açık bir şekilde netleştirilmiştir. Bu yeni düzenleme kredi bakiyesi hesaplamalarına ilişkin belirsizliği ortadan kaldırmıştır.

Bildiğiniz üzere, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın (“Karar”), döviz kredilerinin kullanımını düzenleyen 17 ve 17A maddeleri uyarınca döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler yurtiçinden veya yurtdışından döviz kredisi kullanamaz. Buna göre, Karar ve Genelge’de sayılan belirli istisnalar haricinde (Karar, Md. 17/3 ve 17/A/3; Genelge, Md. 21 ve 40), döviz kredisi kullanmak isteyen Türkiye’de yerleşik kişilerin öncelikle yetkili otoritelere beyan edebilecekleri döviz gelirlerinin olması şarttır. Karar ve Genelge uyarınca, döviz kredisi kullanmak isteyen Türkiye’de yerleşik kişinin, kredi kullanım tarihinde, kredi bakiyesi, eğer; i) 15 milyon ABD dolarının altında ise, ilgili kişinin, kullanmak istediği kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesinin toplamı son 3 (üç) mali yılın döviz gelirleri toplamını aşmaması kaydı ile döviz kredisi kullanması mümkündür, ii) 15 milyon ABD dolarının üstünde ise, istisna kapsamında olup, herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan döviz kredisi kullanabilecektir. Kısaca, kredi bakiyesi hesaplaması, Türkiye’de yerleşik kişinin kullanacağı döviz kredisi tutarının hesaplanmasında önemli bir kalem olduğu için bu konuda mevzuatta yapılan düzenleme son derece önem kazanmaktadır.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@sadik-sadik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


1

Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler yurtiçinden ve yurtdışından döviz kredisi kullanamaz (Karar, Madde 17/6 ve 17/A/6)

Comments


bottom of page