top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

TİCARET HUKUKU
VE YABANCI YATIRIMLAR

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren halka açık ve halka kapalı, yerli ve yabancı şirketlere, yatırımcılara ve

start-up’lara günlük işlemlerinde, ticari faaliyetlerinde ve yatırımlarında aktif olarak danışmanlık veriyoruz.

Ticaret hukuku alanında üretim, lisans, iş, elektronik ticaret, finansal kiralama, faktoring, franchise, acentalık ve dağıtım sözleşmeleri gibi her türlü sözleşmeyi inceleme ve müzakere etme konusunda tecrübeliyiz ve müvekkillerimizi desteklemeye hazırız.

Yabancı yatırımlar konusu ise başlıca çalışma alanlarımızdan olup yabancı uyruklu müvekkillerimize, çok uluslu şirketlere, uluslararası finansal kurumlara ve çok taraflı ajanslara, Türkiye’de faaliyete geçme veya hukuki işlemlerin yürütülmesi konularında danışmanlık vermekteyiz.

Büro olarak müvekkillerimiz ve hukuki temsilcilerinin Türk hukukuna ilişkin güncel her türlü konuda bilgilendirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Yabancı şirket ve acentelere Türkiye’deki yatırım stratejilerini oluşturma ve uygulama; düzenleyici otoritelerden lisans ve izin alma aşamalarında ve de kendilerine en uygun şirketi veya hukuki yapıyı kurma, geçici ve devamlı ikamet izni alma ve vatandaşlık konularında da destek sağlıyoruz.

COMMERCIAL_AND_FOREIGN_INVESTMENTS.jpg
bottom of page