top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ŞİRKETLER HUKUKU VE
BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

Şirket yapılanması, yönetim kurulu yapısı, genel kurul toplantıları, yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları ve hisse geri alımı gibi konular ile birlikte müvekkillerimizin günlük faaliyetlerine ilişkin şirketler hukuku alanında üst düzey ve yapıcı nitelikte danışmanlık sağlıyoruz.

Büromuzun özel uzmanlık alanı olan halka açık ortaklıklara ve Borsa’da işlem gören şirketlere kamu açıklamaları ve raporlama yükümlülüklerine ve borsa düzenlemeleri dahil olmak üzere şirketler hukuku konusunda ilgili yerel mevzuat ile uyum konularında düzenli destek veriyoruz. Bunun yanında ülkemizde büyük ölçekli halka açık şirketlere satın alma, devir, bölünme, birleşme gibi şirket yeniden yapılandırma projelerinde de danışmanlık veriyoruz.

Yıllar içinde edindiğimiz tecrübe ile yerli ve yabancı birleşme ve devralma işlemlerinde, ortak girişimler ve stratejik ortaklıkların her aşamasında üst düzey hukuki destek veriyoruz. Söz konusu proje süreçlerinde, her zaman müvekkilimizin tüm faaliyetlerinin de kesintisiz olarak devam etmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

Yerli ve yabancı müvekkillerimize, şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşu, kapatılması ve dönüşümü konularında ve kuruluş sonrası işlemlerde ve iş hukuku, veri koruma, kurumsal yönetim ve mevzuat uyum konularında danışmanlık sağlıyoruz.

Yurtdışında bulunan uluslararası şirket iletişim ağımızdan yararlanarak müvekkillerimize uluslararası birleşme ve devralma işlemlerinde destek vermeye devam ediyoruz.

CORPORATE_AND_M&A.jpg
bottom of page