top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İŞ HUKUKU

Müvekkillerimize ihtiyaçlarını uygun stratejiler ile buluşturacak şekilde iş hukuku ile ilgili çeşitli konularda yaratıcı ve müvekkile özel hukuki tavsiyelerde bulunuyoruz.

Hizmet sözleşmelerinin, dokümanlarının ve içtüzüklerin incelenmesi ve hazırlanması ile göçmenlik konuları da dahil olmak üzere günlük iş hukuku konularından, halka açık şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin atanması ile  herhangi bir sermaye piyasası kurumunda (örneğin banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi gibi) çalışacak lisanslı personelin belirlenmesini de içerecek şekilde  kurumsal yönetim gerekliliklerine ve üst düzey çalışanların ücretlendirmelerine, halka açık ve halka kapalı şirketlerin yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerinin hizmet sözleşmelerinin aktedilmesine veya sonlandırılmasına ilişkin en güncel mevzuat odağında danışmanlık veriyoruz.

Bunun yanında her türlü ticari işlem ve şirket yeniden yapılandırmalarının iş hukuku yönünden değerlendirilmesi konularında önemli bir uzmanlığımız bulunmaktadır.

EMPLOYMENT.jpg
bottom of page